Reserveer-widget script

Voeg deze HTML-tag toe aan de body van de webpagina om de Online Gastheer reserveer-widget te integreren.

<script src="https://lib.onlinegastheer.nl/widget/widget.js" data-restaurant_id="130438" data-primary_color="#ff9467" data-secondary_color="#ffffff" data-show_widget_button="true" data-mobile_show_widget_button="true" data-open_widget="1500" data-mobile_open_widget="false" data-widget_location="right" data-mobile_widget_location="center" data-widget_top_spacing="75px" data-widget_bottom_spacing="20px" data-widget_left_spacing="20px" data-widget_right_spacing="20px" data-mobile_widget_top_spacing="0px" data-mobile_widget_bottom_spacing="0px" data-mobile_widget_left_spacing="0px" data-mobile_widget_right_spacing="0px" data-hide_widget_ad_button="false" id="widget-settings"></script>

Personaliseren

Personaliseer de widget met de onderstaande opties. Wil je de widget openen met een eigen knop? Voeg dan deze href toe aan de knop: "#open-rw".

data-restaurant_id
Number
The restaurant id from the reservation platform.
data-primary_color
String
The primary color used for the widget in 'HEX color code'.
data-secondary_color
String
The secondary color used for the widget in 'HEX color code'.
data-show_widget_button
Boolean
Show a widget button on your website to control widget.
data-mobile_show_widget_button
Boolean
Show a widget button on your website to control widget on mobile devices.
data-open_widget
False / Number
Open the widget on page load. Or set a delay in milliseconds.
data-mobile_open_widget
False / Number
Open the widget on page load on mobile devices. Or set a delay in milliseconds.
data-widget_location
String
The location of the widget. Possible values: 'left', 'center', 'right'.
data-mobile_widget_location
String
The location of the widget on mobile devices. Possible values: 'left', 'center', 'right'
data-widget_top_spacing
Number
The spacing on the top side of the widget in 'px'.
data-widget_bottom_spacing
String
The spacing on the bottom side of the widget in 'px'.
data-widget_left_spacing
String
The spacing on the left side of the widget in 'px'.
data-widget_right_spacing
String
The spacing on the right side of the widget in 'px'.
data-mobile_widget_top_spacing
String
The spacing on the top side of the widget on mobile devices in 'px'.
data-mobile_widget_bottom_spacing
String
The spacing on the bottom side of the widget on mobile devices in 'px'.
data-mobile_widget_left_spacing
String
The spacing on the left side of the widget on mobile devices in 'px'.
data-mobile_widget_right_spacing
String
The spacing on the right side of the widget on mobile devices in 'px'.
data-hide_widget_ad_button
Boolean
Hide the advertisement button from the reservation platform.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.